T R E
Slovenija       
TRE logo

Z metodo TRE boste spoznali
zdravilno moč samodejnega
nevrogenega tresenja za
 sproščanje travm, stresa,
napetosti in bolečine

 

Revolucionarna metoda TRE - Trauma Releasing Exercises  

                  Uradna stran TRE v Sloveniji

 

 

 Program za pridobitev certifikata Praktik metode TRE

Globalni program (GCTP) usposabljanja omogoča posameznikom, da postanejo certificirani praktiki TRE in tako metodo TRE, ki je učinkovit način sproščanja stresa, poučujejo drugim posameznikom in manšjim skupinam.

Informacije, ki so navedene v nadaljevanju, zagotavljajo pregled certifikacijskega programa za Slovenijo. Ta temelji na minimalnih zahtevah v zvezi s smernicami TRE LLC za globalni program usposabljanja za pridobitev certifikata TRE. TRE CT-certificirani učitelj ali učitelj pripravnik (3.stopnje) lahko prilagaja certifikacijski program s številom certifikacijskih ur in izvedbo glede na lokalne okoliščine.


Povzetek zahtev certifikacijskega programa

 • Udeležba na treh 2-dnevnih delavnicah (modul 1, modul 2 in 3). Med posameznimi moduli je dovoljeno do osem (8) mesecev razmaka.

 • Vpis v certifikacijski program.

 • Pričetek z certifikacijskim programom po enem mesecu osebne prakse metode TRE in zapisa osebnih izkušenj. Najdaljši dovoljen razmak je do treh (3) mesecev po zaključku 1. modula. V nasprotnem primeru je potrebna ponovna udeležba.

 • Branje in oddaja kratkega pisnega poročila o zahtevani literaturi.

 • Najmanj štirideset (40) ur vodenja dnevnika o osebnem izvajanju metode TRE, razporejenih čez celoten certifikacijski program. 

 • Vodenje dnevnika o izkušnjah TRE, ki izhajajo iz poučevanja posameznikov in skupin (vodenje enega posameznika čez vsaj 8 srečanj TRE). 

 • Tri (3) supervizijske ure lastnega izvajanja metode TRE ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo, preko skypa ali kot posnetek.

 • Štiri (4) ure vodenja posameznika skozi metodo TRE, izvedene ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo, preko skypa ali kot posnetek.

 • Praktične ure, ki vključujejo izmenjavo poučevanja z drugimi tečajniki in tresenje s skupino. 

 • Pet (5) supervizijskih ur na katerih pripravnik/-ica vodi manjšo skupino posameznikov ob spremstvu CT-učitelja ali učitelja pripravnika bodisi v živo, preko skypa ali kot posnetek. 

 • Končna supervizijska ura, kjer se metodo TRE poučuje skupini posameznikov, z namenom, da se preveri usposobljenost za podelitev certifikata.
   

CT-učitelj ali učitelj pripravnik lahko med certifikacijskim programom svetuje, če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE za zagotovitev usposobljenosti in potrebnega razumevanja.

Okvirni strošek za pridobitev naziva certificirani praktik TRE je cca.1670 EUR (750 EUR trije moduli, 35 USD administracijski strošek TRE for All, 50 EUR vpisnina v certifikacijski proces, 840 EUR 12 supervizijskih ur.
 Zaključna certifikacijska ura se plača dodatno glede na cenik CT-učitelja. Literaturo si je možno izposoditi ali kupiti. Strošek za pridobitev certifikata je porazdeljen preko celotnega certifikacijskega programa.

Priporoča se, da tečajniki vzpostavijo ustrezen odnos s svojim certifikacijskim supervizorjem in z njim/njo ohranijo reden stik. Prav tako se pričakuje, da si bodo tečajniki organizirali redne supervizijske ure, ki bodo v skladu z zahtevami za pridobitev certifikata in njihovim učnim načrtom.

časovni potek

 • udeležba na modulu 1
 • 30min uvodni razgovor za sprejem v certifikacijski proces (po cca. enem mesecu osebne prakse TRE)
 • 1. supervizijska ura (lastno izvajanje TRE)
 • udeležba na modulu 2
 • osebna praksa TRE (vsaj 40 ur do konca certifikacije)
 • 4x kot udeleženec v izmenjavi TRE z drugimi tečajniki
 • vodenje posameznikov za vajo
 • 5 supervizijskih ur*: 1 ura lastnega izvajanja TRE, 4 ure vodenje drugega
 • udeležba na modulu 3
 • 4x kot udeleženec skupinskega izvajanja TRE (z drugimi tečajniki ali pri certificiranih praktikih)
 • vodenje skupin za prakso
 • 6 supervizijskih ur*: 1 ura lastnega izvajanja TRE, 1 ura vodenje posameznika, 4 ure vodenje skupin
 • zaključna certifikacijska ura (vodenje skupine)  

*Supervizijska ura traja 60-75 min. Število supervizijskih ur se lahko spremeni,če so potrebne dodatne individualne ali skupinske supervizijske ure oz. ure osebnega izvajanja TRE.

Certifikacijski proces lahko traja največ 18 mesecev, v nasprotnem primeru je potrebna osvežitev modulov.